Domo-Tegnestue-Architecture-Pilavachi
Domo-Tegnestue-Architecture-architect-pilavachi

Rådgivning

Renovering og ombygning af et hus kræver erfaring og forståelse for boligen, der skal renoveres. Vi har renoveret mange boliger igennem årene og har en bred erfaring i renoveringsopgaver. Udover arkitekter, så har vores team tilknyttet bygningsingeniører, konstruktører, landmåler etc. Det vil sige, at du altid vil være i trygge hænder, når du arbejder med Domo Architects, da vi har den professionelle rådgivning lige ved hånden.

Vi har stor erfaring i renovering af villaer i fransk, engelsk samt dansk stil m.m.  Dette gælder også om det er ældre eller moderne stilarter. Det er vigtigt, at respektere husets karakter og renovere det, så resultatet afsluttes som en helhed.

For en arkitekt er det som regel mere krævende at renovere en bolig og mere krævende end at bygge et nyt hus. Derfor er priserne generelt højere end nybyg. Hvad skyldes dette? Renovering kræver væsentligt mere arbejde som fx isoleringsmetoder, tilpasning af vinduer til resten af boligens stil samt lavenergi, farveprøver, løsninger til fugtproblemer, transformation og integration af nye tiltag. Der kan i nogle tilfælde opstå uventede udgifter, når man påbegynder en husrenovering. For eksempel når håndværkerne afmonterer et tag, kan der blive afsløret problemer som svamp i træet og andre skader. Dette kan forsinke byggeprocessen, da forsikringen også skal underrettes og derfor tilføjer yderligere ventetid. Disse uventede problemer, er desværre ikke noget vi kan forudse og man skal derfor som bygherre være forberedt på at de kan forekomme. Herudover skal arkitekten tegne detaljetegninger, som skaber en harmonisk helhed af det gamle og det nye, hvilket er kunsten indenfor god arkitektur.

Det skal her også nævnes, at der kan være restriktioner i forbindelse med renoveringen af et hus. Det betyder, at staten kan betegne din bolig som fredet og kommunen kan give din bolig en bevaringsværdi på en skala fra 1 – 9, som skal respekteres. Dette kan også forsinke processen, da flere sagsbehandlere skal godkende projektet. Domo Architects, har været med i flere af disse processer og har derfor stor erfaring på dette område.

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest. Tallene 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie:

– Er bygningen et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggestil?

– Er bygningstypen eller bygningsformen sjælden?

– Har bygningen dannet forbillede for andre bygninger?

– Står bygningen intakt?

– Er udskiftninger og ombygninger tilpasset bygningens udtryk?

– Er bygningen betydningsfuld i gadebilledet eller i landskabet?

Bygninger med den højeste værdi 1 vil oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have en bevaringsværdi på 1, uden at være fredede.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Når der senere laves ændringer til bygningen, kan tallene ændre sig, og bevaringsværdien skal tages op til vurdering igen. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter, end ved den oprindelige vurdering.

Bevaringsværdien siger naturligvis ikke noget om husets brugsværdi. Domo Architects kan hjælpe dig med alle ovennævnte processer, da vi fører dialog med staten eller kommunen og finder den rette løsning for din bolig.